Qolka 114 Playback Codes

Suaalo iyo Jawaabo

7090 – 07/09/15 –

7196 – 08/07/15 – Sh. Abdirisaq Hashi

7265 – 08/14/15 – Sh.Shibile

7346 – 08/21/15 – Sh. Abdirisaq Hashi

7413 – 08/28/15 – Sh.Abdourahman Omar

7472 – 09/04/15 – Sh.Abdourahman Omar

7527 – 09/12/15 – Yusuf Aden

7583 – 09/18/15 – Yusuf Aden

7619 – 09/25/15 – Yusuf Aden

7682 – 10/02/15 – Sh.Abdourahman Omar

7722 – 10/09/15 – Sh.Abdourahman Omar

7795 – 10/16/15 – Sh. Abdourahman Omar

7854 – 10/23/15 – Sh. Abdourahman Omar

7919 – 10/29/15 – Sh. Umal

7927 – 10/30/15 – Sh. Abdourahman Omar

7968 – 11/05/15 – Sh. Abdourahman Omar

8068 – 11/20/15 – Sh. Abdourahman Omar

8118 – 11/26/15 – Sh Umal

8131 – 11/27/15 – Sh. Abdourahman Omar

8146 – 12/03/15 – Sh Umal

8157 – 12/04/15 – Sh. Abdourahman Omar

8225 – 12/10 /15 – Sh Umal

8223 – 12/12/15 – Sh. Abdourahman Omar

8287 –  12/18/15 – Sh. Abdourahman Omar

8304 – 12/25/15  Sh   Abdurahman Omar

8324 – 01/01/16   Sh  Abdurahama  omar

8315 – 12/30/15   sh  Umal

8366 – 01/08/16 – Sh Ahmed Nuur

8408 – 01/15/16 – Sh Umal

8409 – 01/16/16 – Sh Abdourahman sh Omar

8447 – 01/21/16 – Sh Umal

8449 -01/22/16 – sh Abdirahman Sh  omar

8486 – 01/29/16  Sh Abdirizak  Hashi.

8592 – 02/12/16  Sh Abdirahman Sh Omar

8604- 02/14/16  Sh Xassan  Ibrahim Ciise  riyo

8641 – 02/19/16 – Sh Abdirahman Sh Omar

8679 – 02/27/16 – Sh Abdirahman Sh Omar

8783 – 03/11/16 – Sh Abdirahman Sh Omar

8789 – 03/13/16 – Sh Shibile

8813 – 03/18/16

8814-03/24/2016

Sh Xassan Ibrahim Ciise (riyo)

8604- 02/14/16

8751 – 03/06/16

8815 – 03/19/16 Sancani

8830 – 03/20/16

Sh Abdillahahi (Cilaag)

8642 – 02/19/16

Sh. Ahmed Sulub - Hidaayatul Mustifiid fii Cilmil Tajwiid

7187 – 08/06/15 – Muqadama

7249 – 08/13/15 – Muqadama

7264 – 08/14/15 – Muqadama

7338 – 08/20/15 – Muqadama

7344 – 08/21/15 – Muqadama

7475 – 09/04/15 – Muqadama

7499 – 09/09/15 –

7524 – 09/10/15 –

7576 – 09/17/15 – Id,qaam (yarmuluuna – examples)

7677 – 10/01/15 – Iq,laab

7718 – 10/08/15 –

7726 – 10/09/15

7792 – 10/15/15

7848 – 10/22/15

7852 – 10/23/15

7923 – 10/29/15

7963 – 11/05/15

7967 – 11/05/15

8021 – 11/12/15

8022 – 11/13/15

8065 – 11/19/15

8123 – 11/26/15

8126 – 11/27/15

8148 – 12/03/15

8156 – 12/04/15

8222 – 12/11/15

8322 -12/31/15

8323 – 01/01/16

8363 – 01/07/16

Sh. Abu Khalid - Cumdatu Naasik

7248 – 08/13/15

7337 – 08/20/15

7401 – 08/27/15

7498 – 09/10/15

7575 – 09/12/15

7675 – 10/01/15

7717 – 10/09/15

7788 – 10/15/15

7847 – 10/22/15

7922 – 11/04/15

8020 – 11/12/15

8064 – 11/19/15

8150 – 12/03/15

8217 – 12/10/15

8254 – 12/17/15

8316- 12/24/15

8317 -12/31/15

8359 – 01/07/16

8402 – 01/14/16

8448 – 01/21/16

8480 – 01/28/16

8519 – 02/04/16

8628 – 02/17/16

8673 – 02/26/16

8727 – 03/03/16

8778 – 03/10/16

8810 – 03/17/16

Sh.Abdinasir (Caqiidada) Sabtida only

7336 – 08/01/15

7195 – 08/08/15

7423 – 08/29/15

7476 – 09/05/15

7584 – 09/19/15

7685 – 10/03/15

7727 – 10/10/15

7801 – 10/17/15

7857 – 10/24/15

7929 – 10/31/15

7971 – 11/07/15

8026 – 11/14/15

8072 – 11/21/15

8128 – 11/28/15

8159 – 12/05/15

8224 – 12/12/15

8262 – 12/19/15

8328 – 01/02/16

8454 – 01/23/16

8643 – 02/20/16

8680 – 02/27/16

8735 – 03/05/16

8780 – 03/12/16

8818 – 03/19/16

Sh.Abdinasir (Mufrad) Axada Only

7132 – 07/26/15

7167 – 08/02/15

7213 – 08/09/15

7289 – 08/16/15

7430 – 08/30/15

7534 – 09/13/15

7590 – 09/20/15

7867 – 10/25/15

7979 – 11/08/15

8133 – 11/28/15

8176 – 12/06/15

8268 – 12/20/15

8330 – 01/03/16

8492 – 01/31/16

8549 – 02/07/16

8742 – 03/06/16

8791 – 03/13/16

Sh.Aden Yusuf (Riyaadu Salixiin)

7263 – 08/14/15

7382 – 08/21/15

7563 – 09/15/15

7579 – 09/18/15

7602 – 09/22/15

7663 – 09/29/15

7678 – 10/02/15

7720 – 10/09/15

7794 – 10/16/15

7829 – 10/20/15

Sh.Nuux (Hisnul Muslim)

7290 – 08/11/15

7325 – 08/19/15

7364 – 08/26/15

7452 – 09/02/15

7487 – 09/09/15

7559 – 09/16/15

7604 – 09/23/15

7710 – 10/07/15

7830 – 10/21/15

7910 – 10/28/15

7949 – 11/04/15

8010 – 11/11/15

8246 – 12/16/15

8293 – 12/23/15

8397 – 01/13/16

8384 – 01/11/16

8397 – 01/13/16

8442 – 01/20/16

8511 – 02/03/16

8560 – 02/10/16

8615 – 02/17/16

8721 – 03/02/16

Sh.Nuux (Tafsir)

7185 – 08/05/15 Surat Al-Jathiya Ila Ayaat 20

7308 – 08/12/15 Surat Al-Jathiya ayaat 20

7330 – 08/19/15 Surat Al-Dukhan

7389 – 08/26/15 Surat Al-Dukhan

7459 – 09/02/15 Surat AzZukhruf

7488 – 09/09/15 Surat AzZukhruf

7668 – 09/30/15

7714 – 10/07/15

7835 – 10/21/15

7917 – 10/28/15

7956 – 11/05/15

8249 – 12/16/15 Suratu Qaafir 01 -09

8295 – 12/23/15  Qaafir 09 – 22

8313 – 12/30/15 Qaafir 23-52

8399 – 01/20/16

8478 – 01/27/16

8515 – 02/03/16

8563 – 02/10/16 Zumar 01-53

8620 – 02/17/16 Zumar 54 – End

8667 – 02/24/16 Saad 01-20

8724 – 03/02/16 Saad 21

8803 – 03/15/16

Sh.Nuux (Alnahu Wadix)

7294 – 08/16/15
7354 – 08/23/15

7431 – 08/30/15

7479 – 09/06/15

7591 – 09/20/15

7697 – 10/04/15

7748 – 10/11/15

7811 – 10/18/15

7868 – 10/25/15

8270 – 12/20/15

8420 – 01/17/16

8463 – 01/24/16

8495 – 01/31/16

8600 – 02/14/16

8648 – 02/21/16

8687 – 02/28/16

8793 – 03/13/16

Sh. Hussein Guled - Suwar Min Xayaati Saxaaba

7021 – 06/28/15 – Anas Bin Malik (RC)

7024 – 06/28/15 – Saciid Bin Caamir Al-jumaxi (RC)

7025 – 06/28/15 – Dufayl Bin Camar Al-Dawsi (RC)

7026 – 06/28/15 – Cabdullahi Bin Xudafa (RC)

7027 – 06/28/15 – Cumayr Bin Wahbin (RC)

7028 – 06/28/15 – Albaraa Bin Maalik (RC)

7029 – 06/28/15 – Thamaama Bin Athaal (RC)

7030 – 06/28/15 – Abu Ayub Al-Ansaari (RC)

7031 – 06/28/15 – Camar Bin Jamuux (RC)

7032 – 06/28/15 – Cabdullaahi Bin Jaxas

7050 – 07/11/15 – Abdullahi Bin Mascuud (RC)

7051 – 07/11/15 – Salmaan Al-Faarisi (RC)

7052 – 07/11/15 – Cikrima Bin Abi Jahal (RC)

7053 – 07/11/15 – Zaydul_Khayr (RC)

7054 – 07/11/15 – Cadiyi Bin Xaatim (RC)

7055 – 07/11/15 – Abu_Darr_Al_Qifaari (RC)

8623 – 07/11/15 – Abdullahi_Ibn_Umm_Maktum (RC)

7057 – 07/11/15 – Majza’atu Ibn Thawr_Ibn_Thawr (RC)

7058 – 07/11/15 – Usayd_Ibn_Xudayr (RC)

7059 – 07/11/15 – Abdullahi Ibn Abbas (RC) |Qaybta 1aad

7784 – 10/15/15 – Nucman Ibn Muqarrin (RC)

7785 – 10/15/15 – Suhayb Al-Ruumi (RC)

8508 – 10/15/15 – Abu Dardaa (RC)

7787 – 10/15/15 – Zaid Bin Xaarithah (RC)

7821 – 10/19/15 – Usamatu ibn Zayd (RC)

7822 – 10/19/15 – Saciid ibn Zayd (RC)

7823 – 10/19/15 – Abdourahman ibn Cawf (RC)

7914 – 10/29/15 – Cumar ibn Saad (RC) part 1

7915 – 10/29/15 – Cumar ibn Saad (RC) part 2

8003 – 11/09/15 – Jacfar ibn abi talib Part 1

8004 – 11/09/15 – Jacfar ibn abi Talib Part 2

8024 – 11/13/15 – Abu Sufyan Ibn Xaarith (RC)

8025 – 11/13/15 – Sacad Ibn Abi WaQaas (RC)

8095 – 11/22/15 – Xudayfa ibn Yamaam (RC)

8096 – 11/22/15 – Cuqbtu ibn Camiir (RC)

8291 – 12/23/15 – Uthman Bin Cafaan (RC) part 1

8292 – 12/23/15 – Uthman Bin Cafaan (RC) part 2

8661 – 02/22/16 – Tarikh bin Ziyad (RC)

Sh. Hussein Guled - Suwar Min Xayaati Tabaciin

7083 – 07/06/15 – Cadaa Ibn Abii Rabaax (RH)

7082 – 07/06/15 – Caamir Ibn Cabdillahi Al – Tamiimi (RH)

7084 – 07/06/15 – Curwatu Ibn Zubayr (RH)

7087 – 07/10/15 – Al-Rabiic Ibn Khuthaym (RH)

7094 – 07/11/15 – Iyaas Ibn Mucaawiya (RH)

7393 – 08/26/15 – Omar Ibn Abdul-Aziz part 2

7388 –  08/26/15 – Omar Ibn Abdul-Aziz part 3

7703 – 10/05/15 – Said ibn Musayb iyo Said ibn Jubair

8045 – 11/17/15 – Muxamed ibn Siiriin

8046 – 11/17/15 – Mohamed ibn Waasic Part 1

8047 – 11/17/15 – Mohamed ibn Waasic Part 2

8256 – 12/18/15 – Muxamed ibn Hanifiya

8257 – 12/18/15 – Daawuus ibn Kaysaan part 1

8258 – 12/18/15 – Daawuus ibn Kaysaan part 2

8286 – 12/22/15 – Al-Najaashi

8361 – 01/08/16 – Saalim ibn Abdullahi

8362 – 01/08/16 – Saalim ibn Abdullahi

8591 – 02/12/16 – Al-Xassan Al Basra

Sh.Hussein Gouled Raxiiq Makhtuum

7180 – 08/04/15

7260 – 08/11/15

7320 – 08/18/15

8078 – 11/21/15

8130 – 11/28/15

8162 – 12/05/15

8545 – 02/06/16

8599 – 02/13/16

Sh.Hussein Guled -Rawdatul Anwaar

7909 – 10/27/15

7960 – 11/05/15

8112 – 11/19/15

Sh.maxamed Aden (Arbaccin)

7781 – 10/08/15 Introduction

7778 – 10/15/15

7921 – 10/29/15

8177 – 12/06/15

8232 – 12/13/15

Sh. Ali Sh. Yusuf- Mutamim (Naxwo)

8760 – 03/09/16

8802 – 03/15/16

Sh. Ali Sh. Yusuf - Buluuqul Maraam:

7225 – 08/09/15 –

7297 – 08/16/15 –

7355 – 08/23/15 –

7482 – 09/06/15

7698 – 10/04/15

7749 – 10/11/15

7833 – 10/18/15

7970 – 11/01/15

7992 – 11/08/15

8033 – 11/15/15

8093 – 11/21/15

8135 – 11/29/15

8190 – 12/06/15

8470 – 01/24/16

8496 – 01/31/16

8549 – 02/07/16

8601 – 02/14/16

8660 – 02/21/16

8688 – 02/28/16

8827 – 03/20/16

Sh. Ali Sh. Yusuf - Ajruumi

7301 – 08/12/15

7239 – 08/19/15

7329 – 08/19/15

7386 – 08/26/15

7457 – 09/02/15

7713 – 10/07/15

7776 – 10/14/15

7834 – 10/21/15

7913 – 10/28/15

7955 – 11/04/15

8104 – 11/11/15

8106 – 11/18/15

8138 – 11/25/15

8251 – 12/02/15

8247 – 12/09/15

8252 – 12/16/15

8294-  12/24/15

8312   12/30/15

8354 – 01/06/16 End of Kittab

Sh. Ali Sh. Yusuf - Tafsiirul Quran:

START OF JUZ 15

7170 – Sh. Abdullah Matruud – Surat Al Israa

7300 – Sh. Abdullah Matruud – Surat Al Kahf

7359 – Sh. Abdullah Matruud – Surat Maryam

7824 – Sh. Abdullah Matruud – Surat Ta Haa

7999 – Sh. Abdullah Matruud – Surat Al Anbiyaa

8099 – Sh. Abdullah Matruud – Surat Al Hajj

7171 – 114. Surat Al Isra 1-22

7173 – 115. Surat Al Isra 23-49

7220 – 116. Surat Al Isra 50-69

7221 – 117. Surat Al Isra 70-100

7302 – 118. Surat Al Isra 101 – Surat Al Kahf 16

7314 – 119. Surat Al Kahf 17-31

7358 – 120. Surat Al Kahf 32-50

7368 – 121. Surat Al Kahf 51-74

START OF JUZ 16

7705 – 122. Surat Al Kahf 75-98

7756 – 123. Surat Al Kahf 99 – Surat Maryam 21

7764 – 124. Surat Maryam 22-58

7817 – 125. Surat Maryam 59-98

7825 – 126. Surat Ta-Ha 1-54

7886 – 127. Surat Ta-Ha 55-82

7906 – 128. Surat Ta-Ha 83-110

7937 – 129. Surat Ta-Ha 111-135

START OF JUZ 17

7997 – 130. Surat Al Anbiyaa 1-28

8009 – 131. Surat Al Anbiyaa 29-50

8036 – 132. Surat Al Anbiyaa 51-82

8042 – 133. Surat Al Anbiyaa 83-112

8100 – 134. Surat Al Hajj 1-18

8107 – 135. Surat Al Hajj 19-37

8201 – 136. Surat Al Hajj 38-59

8202 – 137. Surat Al Hajj 60-78 

Qur’aan - Sh. Maher al-Muaiqly

7285 – 08/15/15 – Al Baqara

7356 – 08/17/15 – Al Baqara Sh Hassan Washidi

7016 – 06/28/15 – Al Imran

7017 – 06/28/15 – Al Nisa

7018 – 06/28/15 – Surat Al-Anaam

7068 – 07/05/15 – Surat Al-Kahf

7069 – 07/05/15 – Maryama

7312 – 08/16/15 – Yasin,Al-Rahman iyo Suratu Jinn

7345 – 08/21/15 – Surat Kaf iyo Qaf

8018 – 11/12/15 – Surat Kaf,mariama,Taha iyo Qasas (Sh Maxamed muxaysani)

Sh. Maxamed Bocor - Tafsiir

7011 – 07/04/15 Xujuraad

7013 – 06/28/15 Wadariiyat

7015 – 06/29/15

7070 – 07/05/15 Qamar

7093 – 07/11/15 Araxmaan

7439 – 08/31/15 Hujurat Part 1

7440 – 08/31/15 Hujurat Part 2

7526 – 09/12/15 Suratu Saff

7581 – 09/19/15 Suratu Munafiqin

7681 – 10/03/15 Suratu Taxriim

7977 – 11/01/15 Suratu Jinn Part 1

7978 – 11/01/15 Suratu Jinn Part 2

Sh.Hanbali (bar ama baro Adigeey dan kuu tahay)

7622 – 09/26/15

7689 – 10/01/15

7805 – 10/17/15 Muxadaro

7858 – 10/24/15

7972 – 11/06/15

8134 – 11/28/15

8227 – 12/12/15

8416 – 01/16/16

8488 – 01/30/16

8540 – 02/06/16

8828 – 03/19/16

Sh.Abu Dalxa (Ilataly)

7282 – 08/15/15

7425 – 08/29/15

7483 – 09/05/15

7528 – 09/12/15

7585 – 09/19/15

7806 – 10/17/15

7874 – 10/24/15

7931 – 10/30/15

7973 – 11/06/15

8075 – 11/21/15

8160 – 12/05/15

8253 – 12/12/15

8263 – 12/19/15

8417 – 01/16/16

8458 – 01/23/16

8489 – 01/30/16

8544 – 02/06/16

8598 – 02/13/16

8666 – 02/20/16

8738 – 03/05/16

8784 – 03/12/16

8820 – 03/19/16

Sh. Abdullahi Sh. Ahmed - (Al Arabiya Bayna Yadayk)

7033 – 06/28/14 Part 4

7079 – 07/05/15 Part 5

7215 – 08/09/15

7385 – 08/23/15

7432 – 08/29/15

7536 – 09/12/15

7567 – 09/12/15

7592 – 09/20/15

7626 – 09/27/15

7752 – 10/11/15

8006 – 11/08/15

8108 – 11/22/15

8232 – 12/13/15

8269 – 12/20/15

8432 – 01/17/16

8493 – 01/31/16

8548 – 02/07/16

8646 – 02/22/16

8647 – 02/22/16

8689 – 02/28/16

Sh.Ahmed Iimaan Tafsir

Juz Ama

7251 – 08/14/15 Surat Alnasri Ilaa Alhaakum

7252 – 08/14/15 – Surat Attin Ilaa Alqaaricah

7253 – 08/14/15 – Surat Alnaas

7254 – 08/14/15 – Surat Albalad Ilaa Asharxi

7255 – 08/14/15 – Surat Inshiqaaq ilaa Dhaariq

7256 – 08/14/15 – Surat Fadharat Ilaa Mudharat

7257 – 08/14/15 – Surat Kuwirat Ilaa cabasa

7259 – 08/14/15 – Surat Cammah Ilaa Wannaazicaad

Juz Tabaruk

7295 – 08/16/15 – Ayaat 19 Insaan Ilaa AAkhir

7273 – 08/15/15 – Qiyaama ilaa 18 Insaan

7274 – 08/15/15 – Muzamil Ayaat 20 ilaa aakhir

7275 – 08/15/15 – Jinni Ilaa Muzamil

7276 – 08/15/15 – almacaarij 19 ilaa ayaat 28 Nuux

7277 – 08/15/15 – Alxaaq

7318 – 08/18/15

7319 – 08/18/15

Juz Qadsamica

7446 – 09/01/15 Xashri

7447 – 09/01/15 Mumtaxinah

7448 – 09/01/15 Jumucah

7449 – 09/01/15 Munaa

7450 – 09/01/15 Taqaabun

Juz Wadariyaat

7485 – 09/10/15 – Wadariyaat

7494 – 09/09/15 – Dhuur

7565 – 09/11/15 – Najmi

7598 – 09/12/15 – idawaqica

7617 – 09/13/15 – Xadiid

8740 – 03/06/16 sajda

8779 – 03/12/16 Suratu Room Part 1

8799 – 03/15/16 Suratu Room Part 2

8806 – Suratu Cankabuud Part 3

Sh.Suhayb (Sifatu Salat al Nabiye)

7708 – 10/06/15

7767 – 10/13/15

7832 – 10/21/15

7952 – 11/04/15

8014 – 11/11/15

8055 – 11/18/15

8353 – 01/06/16

8396 – 01/13/16

8443 – 01/20/16

8474 – 01/27/16

8512 – 02/03/16

8561 – 02/10/16

8617 – 02/17/16

8663 – 02/23/16

8723 – 03/02/16

8755 – 03/09/16

8801 – 03/15/16

Sh.SUHAYB(Riyaadu Salixiin)

8196 – 12/06/15 introduction

8358 – 01/07/16

8358- 01/06/16

8401 – 01/14/16

8445 – 01/21/16

8565 – 02/11/16

8671 – 02/25/16

8768 – 03/10/16

Sh.Mohamed shucaib

8214 – 10/07/15

7789 – 10/14/15

7836 – 10/21/15

7918 – 10/28/15

8213 – 11/04/15

8015 – 11/11/15

8059 – 11/18/15

8250 – 12/16/15

Sh. Abdourahman sh omar (Caqiidatu Dhaxaawiyah)

8007 – 11/09/15

8040 – 11/16/15

8103 – 11/23/15

8198 – 12/06/15

8285 – 12/21/15

8395 – 01/11/16

8436 – 01/18/16

8473 – 01/25/16

Sh.Maxamed weheliye

8521 – 02/05/16

8590 – 02/12/16

8676 – 02/26/16

8729 – 03/04/16

Sh.Abdinuur

8556 – 02/07/16

8597 – 02/14/16

8720 – 02/28/16

8741 – 03/06/16

8816 – 03/19/16

Miscellaneous (Isku Jir)

7035 – 06/29/15 – Sh Ali Salax (Xiriirka Allah Iyo Adinkisa ka dhexeyo

7036 – 06/30/15 – Sh Shibile (Caqiida nabi Isse (CS)

7037 – 06/30/15 – Sh Abdourahman Bashir (Tariikhda Islaamka tii hore Iyo tii Dambe)

7089 – 07/09/15 – Sh Umal (in fekero ayadaha Illahey)

7091 – 07/10/15 – Sh Umal (Zekatu Fitriga)

7092 – 07/10/15 – Sh Umal (IN Ictiraafo Dadka Fadiga leh Ixsaankooda)

7109 – 07/17/15 – Sh Mahamud Baaruud Abulkher (Is fahamka labada is qaba)

7219 – 08/09/15 – Sh. Umal – Qiyaamaha

7340 – 08/21/15 – Al-Xajaaj Ibn Yusuf iyo wiilkii yara

7357 – 08/23/15 – Gabay Sahro Tusmo

7365 – 08/24/15 – Sh Ahmed Nuur (Muxadaro Hooyo)

7366 – 08/24/15 – Dr Xaraare Health

7367 – 08/24/15 – Sh Abdirizak Hachi (xaajka)

7489 – 09/05/15 – Sh Dirir (Yurub Wixii Aan Kusoo Arkey)

7552 – 09/14/15 – Sh Mustafe (Muxadaro hooyo)

7566 – 09/16/15 – Sh Umal 10hore ee bisha dul xaj

7582 – 09/18/15 – Sh Abdillahi Ibrahim (10hore ee bisha dul xaj)

7577 – 09/18/15 – Khudbad Juma (Sh Umal)

7578 – 09/18/15 – Sh.Ahmed Makahil

7620 – 09/18/15 – Sh Abdullahi Ibrahim

7625 – 09/25/15 – Sh Umal (Mux dardara)

7639 – 09/26/15 – Sh Shibile (Tobadkeen)

7679 – 10/03/15 – Sh Mustafe (munafiqita tilmahoda)

7683 – 10/03/15 – Sh Umal (Calamadaha Qiyamo) part 1

7687 – 10/03/15 – Sh Umal (Safarka Aakhiro)

7753 – 10/11/15 – Sh Yusuf Hogweyne

7789 – 10/15/15 – Sh Umal Khutba (Jum’a)

7799 – 10/16/15 – Sh Maxamed Cusmaan

7804 – 10/16/15 – Sh Hussein Gouled

7954 – 10/20/15 – Sh Maxamed Idriss (Xalata Somalia)

7974 – 11/08/15 – Sh Umal (Fafiruu Illah)

7975 – 11/08/15 – Sh Umal (Siyaasada iimanka)

8069 – 11/20/15 – Sh Yasin Cilaash

8137 – 11/29/15 – Dr Harare

8149 – 12/04/15 – Khutbad Jumm’a Sh Umal

8158 – 12/04/15 – Abdininuur (Shako maal)

8174 – 12/06/15 – Sh Abdirizak Xaagi (Sabrika)

8228 – 12/11/15 – Sh Horsed ceynan (Waqicas owladeena Qurbaha)

8255 – 12/18/15 – Sh Ahmed Makahiil

8261 – 12/19/15 – Sh Farxaan (Wareysi Cilaag)

8272 – 12/20/15 – Program Farmajo

8290 – 12/22/15 – Nadwo Ulumata

8325 – 01/02/16 – Farxaan Cilaag

8367 – 01/08/16 – Sh Yasin Cilaag

8369 – 01/09/16 – Sh Umal (Sidaad ugu Nolaan Laheed Qurbaha)

8370 – 01/09/16 – Sh Umal (Xijaabka)

8415 – 01/16/16 – Sh Farxaan Cilaag

8440 – 01/19/16 – Sh Maxamed Idriss (WALIDKA)

8451 – 01/22/16 – Sh Cali Garaad     Xaququl  Cubudiyaa

8457 – 01/23/16 – Sh Farxaan (Cilaag)

8469 – 01/24/16 – Dr Xaraare

8650 – 02/20/16 – Sh Shawher

8657 – 02/21/16 – Yousuf Hogwayne

8694 – 02/28/16 – Dhakhtar

8719 – 03/01/16 – Sh Ahmed (Salata)

8722 – 02/26/16 – Sh Abdiqani (Salika Nebika scw)

8739 – 03/05/16 – Sh Farxaan (Cilaag)